مشتـریـان

كارخانه و دفتر مركزي سيمان آباده – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

كارخانه سيمان درود – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

كارخانه و دفتر مركزي سيمان فيروزكوه – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

كارخانه داروسازي سينا دارو – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت بافتينه – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت آب و فاضلاب استان لرستان – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شرکت عاليفرد(سن ايچ) – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت الماس كوير رفسنجان – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

گسترش صنايع سنگ هامون بلوچ – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت فرآيند نگار صنعت – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت مهندسي مواد كاران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت قالي سليمان – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

مهندسي مشاور مكانيك خاك – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

صنايع گاز اتحاد – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

دانشگاه تبريز – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

سالن هاي توليد صنايع هواپيمايي ايران(صها) – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

شرکت گسترش خدمات حمل و نقل ريلي – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

کارخانه زرين غزال شيراز(Diety)  طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

كارخانه صنایع شیر ایران (وارنا) – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

سازمان انرژي اتمي(معاونت حفاظت در برابر اشعه) – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت نوسازي ساختمان تهران (نوسا) – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت داروئي شيميايي داروپخش – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت ساختماني كيسون و شعب – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت دشت مرغاب (يك ويك) – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت اميا پارس – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت كربن ايران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت فولاد نطنز – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت جهاد زمزم – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت مجمع خدمات صنفي تهران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت مهندسين مشاور پارسيكان – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

انجمن خودروسازان ایران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(سرویسها)

مهندسان مشاور صنايع اتومبيل ايران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت عمران شهر جديد مهاجران اراك – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شرکت وكيوم پارس – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

آزاد راه اهواز  ماهشهر – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

جهاد و توسعه منابع آب – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت كيان كردسا – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت پاژن جامه – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت مهندسي مهاران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

شركت نساجي كوير يزد – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

شركت صرافي توسعه صادرات – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(سرویسها)

شركت كارگزاري توسعه صادرات – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN و نصب سرور(سرویسها)

سازمان بازرگانی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

سازمان دارایی و امور اقتصادی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی– طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل گمرک استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل مالیاتی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل دامپزشکی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل بازرسی استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل ثبت احوال استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

اداره کل تعاون استان مرکزی – طراحی ، نظارت بر اجرای شبکه LAN و آموزش شبکه

استانداری استان مرکزی – مجری طرح پرتال

فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه استان مركزي – مشاوره و طراحی ساختار شبکه LAN

شرکت دخانیات ایران – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN بر مبناي فيبر نوري ، نصب سرور(تجهیزات) و NAS

شرکت سرما آفرین – نظارت بر اجرای شبکه LAN

دانشگاه آزاد واحد اهواز – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري

شرکت لاستیک پارس (پیروزی) – طراحي و پياده سازي شبكه LAN بر مبناي فيبر نوري و نصب سرور(تجهیزات و سرویسها)

 شرکت سیب سبز – طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN

·        گروه فولاد گستر کوثر

·        شرکت آلومینیوم فرم مبنا

·        شرکت کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

·        شرکت قطعات فولادی ایران

·        شرکت فولاد نطنز

·        شرکت پیوند فلز

·        شرکت سربین طرح

·        شرکت زرین روی

·        شرکت جان کربن

·        شرکت سینا دارو

·        شرکت صرافی توسعه صادرات

·        شرکت سینا شیشه

·        شرکت توسعه عمران شهرداری

·        شرکت داروسازی دکتر عبیدی

·        شرکت پومر

·        شرکت ایران دراگ

·        شرکت سیمان داراب

·        انجمن خودروسازان ایران

·        شرکت استیم

·        شرکت دوده صنعتی پارس

·        شرکت سیمان آباده

·        شرکت ایران یاسا

·        شرکت پترو گاز

·        شرکت آجر ثبات

·        شرکت تامین ماسه و ریخته گری

·        شرکت سرما آفرین

·        شرکت مشاوران فرنهاد

·        شرکت پلیکان ایران

·        شرکت دانا سازه گستر

·        شرکت نوید آب گستر

·        شرکت آذر لنز

·        شرکت امیا پارس

·        شرکت بافتینه

·        شرکت تهویه اروند

·        شرکت پولاد سونیه دوال

·        شرکت ایران روتاتیو

·        شرکت وکا ایران کیش

·        شرکت مبارک ضمیر

·        شرکت هادی پویا

·        شرکت دستمال ایران